Πέμπτη, Μαΐου 05, 2022

Υπάρχει Σωτηρία για τα έμβρυα των εκτρώσεων; - π. Βασίλειος Βολουδάκης (Βίντεο)

Ερώτηση:

Υπάρχει Σωτηρία για τα έμβρυα των εκτρώσεων;

Δεν είναι δυνατόν να απαντήσει άνθρωπος σε αυτήν την ερώτηση με ασφάλεια και ακρίβεια. Μπορούμε όμως να πούμε ότι, επειδή δηλαδή ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο ασφαλής και βέβαιος τρόπος Σωτηρίας του ανθρώπου είναι

δια του Αγίου Βαπτίσματος. Η Σωτηρία και των μικρών παιδιών και των μεγαλυτέρων, είτε είναι δηλαδή βρέφη είτε είναι νήπια πρέπει να βαπτιστούν, «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μαρκ. 16, 16). Προσωπική άποψη όμως εκφράζω, η σιγουριά δίνεται μόνο από την Εκκλησία, ότι ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν. Εφόσον εξ άκρας συλλήψεως είναι άνθρωπος -και γι’ αυτό είναι και φόνος η έκτρωση- έχει δηλαδή εμψυχωθεί το έμβρυο, -εξ άκρας συλλήψεως, αυτό πιστεύει η Εκκλησία μας- άρα είναι ένας άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο Θεός θα λάβει ιδιαιτέρα πρόνοια για αυτά τα βρέφη. Είτε πέθαναν αβάπτιστα, από αμέλεια των γονέων ή αδιαφορία ή και απιστία, είτε έγιναν εκτρώματα. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους γονείς από την ευθύνη του φόνου. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, που βγαίνει ως συνισταμένη σταθερών στοιχείων που η Εκκλησία μας πιστεύει. Δεν μας έχει πει κάποιος άγιος, όμως, ότι αυτό θα συμβεί. Πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν, πολύ περισσότερο δεν θα αδικήσει αθώους, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ψυχή! Ήδη εξ άκρας συλλήψεως, αλλιώς δεν θα ήταν φόνος.

Από την Ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη την Κυριακή 13/3/2016

Απομαγνητοφώνηση από "Αγία Εμμέλεια"