Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2023

Ευχές για Ευλογημένα Χριστούγεννα από τον Σύλλογό μας "Αγία Εμμέλεια"

Ο σύλογος "Αγία Εμμέλεια" εύχεται σε όλους σας
Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα
και έναν καινούριο χρόνο γεμάτο αγάπη και μετάνοια!


Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο
αποδεικνύοντας την αξία που έχει κάθε ανθρώπινη ζωή.

Ας Τον ευχαριστήσουμε για την Αγία Του Γέννηση έμπρακτα,
δείχνοντας την αγάπη μας σε κάθε έμβρυο που θέλει να ζήσει
και προστατεύοντάς το από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.